|||EGEFEN EĞİTİM KURUMLARI

29 Nisan 2012 yılında altı öğretmenin azmi, özverisi, cesareti ve sabrı ile Aydın ilinde kapılarını öğrencilerine açan Özel Egefen Eğitim kurumları eğitimde daima en iyiyi sunmayı ve öğrencilerini eğitim ve öğretim faaliyetlerinin odak noktasında tutmayı hedeflemiştir.

2012 yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine tek bir binada başlayan Egefen Eğitim Kurumları süreç içerisinde artan talebi karşılayabilmek için faaliyet gösterdiği alanı her geçen yıl genişletmiştir.

2019 yılına kadar özel öğretim kursu olarak altı farklı şubede faaliyet gösteren Özel Egefen Eğitim Kurumları öğrencilerine daha kapsamlı ve bütüncül bir eğitim öğretim faaliyeti sunabilmek için Özel Egefen Anadolu Lisesinin temellerini atmıştır. 2019 – 2020 eğitim öğretim yılında yeni ve daha donanımlı bir eğitim kurumu olan Özel Egefen Anadolu Lisesi olarak devam edecektir.

Kurulduğu ilk günden itibaren kuruluşunda belirledikleri prensiplerinden ödün vermeden: değişen ve dönüşen dünyanın gereksinimlerine uyum sağlamış, gerekli yatırımları yapmaktan kaçınmamıştır. Yetiştirdiği öğrencilerin ülkesine, dünyaya ve kendine saygı duyan mutlu bireyler olabilmesi için çabasında ısrarcı olmuştur ve olacaktır.